Toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Abcnet Oy:n tarjoamaan Luottopostin salatun sähköpostin lähettämisen palveluun ja palvelun sisältämiin lisäpalveluihin. Palvelun käyttö edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä Luottopostin sivustolla https://luottoposti.fi/ ja toimitusehtojen hyväksymisen.

1. Palveluntuottaja

Abcnet Oy, Y-tunnus 3211900-6
c/o Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi
(kutsutaan jäljessä palveluntuottajaksi)

2. Asiakas

Palveluntuottajan asiakkaita voivat olla luonnolliset henkilöt ja Y-tunnuksella toimivat toimijat (kutsutaan jäljessä asiakkaaksi). Henkilöasiakkaan on oltava täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö. Y-tunnuksella toimivan asiakkaan tilauksen allekirjoittaa ko. asiakkaan nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Asiakas on velvollinen lukemaan nämä toimitusehdot sekä liitteet ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään Luottopostin palvelua. Palveluntuottaja toimittaa kaikki tiedot tilauksesta eteenpäin sähköpostitse, joten asiakkaan tulee seurata sähköpostiaan pysyäkseen tilanteen tasalla. Asiakkaan rekisteröityessä Luottopostin asiakkaaksi https://luottoposti.fi/ sivustoilla, hänelle lähetetään antamaansa sähköpostiin linkki täydentämään rekisteröitymisensä.

3. Tilaaminen

Asiakas rekisteröityy palveluntuottajan Luottopostipalveluun https://luottoposti.fi sivuilta. Palveluntuottaja edellyttää rekisteröityvältä asiakkaalta toimitusehtojen hyväksymistä. Kun asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, tulee pyydetyt tiedot ja niiden oikeellisuus olla ajan tasalla. Asiakas on velvollinen päivittämään muuttuneet tiedot välittömästi asiakaspalvelu@luottoposti.fi asiakaspalveluun. Asiakkaan ilmoittamat tiedot ovat luottamuksellisia. Palveluntuottaja noudattaa Luottopostin palvelussa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja suomen henkilötietolakia. Asiakas ostaa palveluntuottajan verkkokaupasta haluamansa palvelun tai palvelupaketin ja maksaa palvelun Paytrailin maksunvälityksen kautta. Onnistuneen tilauksen jälkeen asiakas aktivoi ostamansa palvelun latauslinkistä ja pääsee käyttämään ostamaansa palvelua.

4. Palvelun käyttö

Palvelun käyttö edellyttää asiakkaalta rekisteröitymistä Luottopostin sivustolla. Palveluntuottaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sitä ei saa luovuttaa edelleen. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanansa salassapidosta. Jos asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana joutuvat ulkopuolisen tietoon, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä palveluntuottajalle välittömästi sähköpostilla (asiakaspalvelu@luottoposti.fi), jotta asiakkaan käyttäjätunnus voidaan sulkea mahdollisimman pian. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Rekisteröityneen asiakkaan tulee noudattaa toimitusehtoja ja on vastuussa teoistaan ja vastuistaan silloin, kun on käyttänyt palvelua, vaikka asiakas lopettaisi palvelun käytön myöhemmin. Asiakkaan vastuu teoistaan ja vastuistaan, jotka hänelle ovat syntyneet käytettyään palvelua, ei pääty käyttöoikeuden päättämiseen. Palveluntuottaja pidättää oikeuden katkaista asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole noudattanut näitä toimitusehtoja ja Suomessa voimassa olevaa lakia.

5. Henkilötietojen käsittely

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely on kuvattu Tietosuojaselosteessa, joka liittyy toimitusehtoihin. Tietosuojaseloste on luettavissa
https://www.luottoposti.fi/tietosuojaseloste/
Palveluntuottajan tietosuojaselosteen asiakas hyväksyy käyttämällä Luottopostin palvelua https://luottoposti.fi/ sivustolla. Tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, josta palveluntuottaja ilmoittaa https://www.luottoposti.fi/tietosuojaseloste/ sivulla. Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen käyttämällä Luottopostin palvelua.

6. Hinnasto

Kaikki Luottopostin palvelut ja palvelujen hinnat ovat nähtävillä Luottopostin hinnastossa https://www.luottoposti.fi/hinnasto/ sivulla. Kaikki hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Palveluntuottaja pidättää oikeuden hintojen muutokseen, josta palveluntuottaja ilmoittaa verkkokaupan sivustoilla. Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat hinnat käyttämällä Luottopostin palvelua. Palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan asiakkaalta palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevien hintojen tai tilauksien mukaisesti. Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa palvelun hintoja, ominaisuuksia ja vaihtoehtoja, jotka ovat näkyvillä verkkokaupassa.

6.1 Tilauksen voimassaolo ja irtisanominen

Yksittäisen palvelun tilaus astuu voimaan tilauksen tekemisestä alkaen. Palvelupaketin tilaus astuu voimaan tilauskuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Laskutusasiakkaan valitsema palvelupaketti uusiutuu tilausjakson jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, ellei tilausta irtisanota voimassa olevan tilausjakson loppuun irtisanomisehtojen mukaisesti. Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa kulua sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus toimitettiin. Asiakkaan tulee tehdä irtisanominen kirjallisena ja lähettää se palveluntuottajalle asiakaspalvelu@luottoposti.fi -sähköpostiin.

6.2 Laskutusasiakkaat

Palveluntuottaja laskuttaa laskutusasiakasta palvelusta kuukausittain käytön mukaan. Maksuja ei myöskään palauteta, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen kesken tilausjakson.

7. Maksutavat

Ennen palvelupaketin ostamista asiakkaan tulee olla kirjautunut luottoposti.fi palveluun sisälle. Asiakkaan valitsema palvelu maksetaan Paytrailin maksunvälityksen kautta ostoskoriin valitseman palvelun mukaisesti kulloinkin voimassa olevilla Paytrailin maksutavoilla ennen palvelun käyttöä. Kun asiakas on maksanut tilaamansa palvelun, asiakas saa kuitin maksutapahtumasta sähköpostiinsa. Palvelun käyttöönoton latauslinkki on asiakkaan käytettävissä onnistuneen Paytrailin maksutapahtuman jälkeen. Paytrailin maksutavoista tietoa on luettavissa https://www.luottoposti.fi/maksutavat/ -sivustolla.

7.1 Laskutusasiakaan maksutapa

Y-tunnuksella toimivalla asiakkaalla on mahdollisuus tilata Luottopostin palvelu verkkolaskuna laskutettavana palveluna käytön mukaan. Asiakas hyväksyy, että palveluntuottaja tarkastaa asiakkaan luottotiedot ennen palvelun avaamista ja säännöllisesti sopimuksen voimassaoloaikana. Y-tunnuksella toimivalle asiakkaalle palvelun voi avata nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Maksuehdot, viivästyskorot ja perintäkustannukset sovitaan asiakaskohtaisesti.

8. Toimitustavat ja toimitusajat

Luottopostin palvelu on käytettävissä, kun asiakkaan maksu on onnistunut Paytrailin maksunvälityksen kautta tai palveluntuottaja on hyväksynyt asiakkaan laskutusasiakkaaksi. Luottopostin salattuja sähköposteja ja liitetiedostoja palveluntuottaja säilyttää noin seitsemän (7) vuorokautta, jollei toisin sovita. Palveluntuottaja ei arkistoi lähetettyjä Luottoposteja eikä liitetiedostoja. Luottopostin palvelussa lähetysajankohta näkyy UTC ajankohtana. Asiakas vastaa aina itse, että noudattaa Luottopostin palvelua käyttäessään Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Jos asiakas ei noudata toimitusehtoja, niin palveluntuottajalla on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun. Jos asiakkaan lähettämä viesti ei teknisen vian, häiriön tai Force Majeure takia, lähdekään vastaanottajalle, ei palveluntuottajalla ole korvaus- tai hyvitysvelvollinen aiheutuneesta haitasta, taloudellisesta vahingosta, välillisestä tai välittömästä vahingosta tai harmista asiakkaalle.

Palveluntuottajalla on vapaan harkintansa mukaan oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa rekisteröitynyt asiakas Luottopostin palvelustaan milloin tahansa, mikäli katsoo tämän rikkovan Suomen lainsäädäntöä näitä toimitusehtoja ja allekirjoittamaansa tilausta. Asiakas hyväksyy, että hänen pääsynsä palveluun voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta, jos asiakas on toiminut vilpillisesti tai ei ole noudattanut Suomen lainsäädäntöä näitä toimitusehtoja ja allekirjoittamaansa tilausta.

9. Yhteistyökumppanit

Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun tuottamisessa yhteistyökumppaneita ja/tai alihankkijoita tarpeeksi katsomallaan tavalla. Asiakas sitoutuu noudattamaan myös yhteistyökumppanin palveluehtoja käyttäessään Luottopostin palvelua. Yhteistyökumppanen palveluehdot sisältyvät Luottopostin toimitusehtoihin. Palveluntuottaja on oikeutettu tarjoamaan yhteistyökumppanin palveluja asiakkailleen. Palveluntuottaja ja yhteistyökumppani vastaavat yhdessä palvelujen toimivuudesta kukin omalta osaltaan.

10. Reklamaatio

Asiakkaan tulee tehdä mahdollinen reklamaatio seitsemän (7) vuorokauden kuluessa reklamoimansa asian havaitsemisesta. Asiakkaan tulee tehdä reklamaatio kirjallisena asiakaspalvelu@luottoposti.fi -osoitteeseen. Asiakaspalvelumme tutkii kaikki reklamaatiot tapauskohtaisesti.

11. Kuluttajasuojalain mukaiset tiedot

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa hänen ja paleluntuottajan välinen riita kuluttajariitalautakuntaan ratkaistavaksi. Lisätietoja osoitteessa https://www.kuluttajariita.fi/fi/

12. Sovellettava laki

Palveluntuottajan palvelujen https://luottoposti.fi/ käyttämiseen, toimitusehtojen ja tilauksen sekä syntyneen sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikkia tässä asiakirjassa mainittuja asioita koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa suomen kielellä. Osapuolten välisessä riitatilanteessa palveluntuottajan vastuut rajoittuvat asiakkaalta veloitettuun palvelumaksuun.

14. Toimitusehtojen hyväksyminen

Nämä toimitusehdot asiakas hyväksyy käyttämällä Luottopostin palvelua https://luottoposti.fi/ -sivustolla. Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa toimitusehtoja tarvittaessa, josta palveluntuottaja ilmoittaa https://www.luottoposti.fi/toimitusehdot/ -sivustoilla. Asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat toimitusehdot ja sen liitteet käyttämällä Luottopostin palvelua.

Liitteet

Päivitetty 30.5.2023 kohtaa 9 yhteistyökumppanit

Päivitetty 30.11.2022 kohtia: 6.2, 7.0, 7.1, 8 ja liitteistä poistettu ”Tilaus liite”

Julkaistu 30.3.2022