Sähköinen allekirjoitus käyttöösi heti

Mikä on sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on digitaalinen tapa allekirjoittaa sähköisiä asiakirjoja. Se on digitaalinen vastine perinteiselle käsinkirjoitetulle allekirjoitukselle ja se käytännössä todentaa asiakirjan tai sopimuksen allekirjoittajan henkilöllisyyden vahvalla tunnistautumisella.

Sähköinen allekirjoitus on turvallisempi kuin perinteinen käsinkirjoitettu allekirjoitus, sillä allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen aitouden voi tarkistaa digitaalisesti. Sähköinen allekirjoitus on erityisen tärkeä digitaalisessa liiketoiminnassa, sillä se mahdollistaa tärkeiden sopimusten ja asiakirjojen allekirjoittamisen etänä ilman tarvetta fyysiselle läsnäololle.

Luottopostin palvelut toimivat kaikkialla, jossa on hyvä nettiyhteys ja nykyaikaiset päivitetyty päätelaitteet. Ne täyttävät EU:n GDPR- ja elDAS-asetuksien vaatimukset. Luottopostin tietoturva on verkkopankkitasoa ja palvelut ovat käytettävissä 24/7.

Miksi tarvitaan sähköistä allekirjoitusta

Sähköinen allekirjoitus on tarpeen monissa tilanteissa, joissa asiakirjoja tai viestejä täytyy allekirjoittaa tai hyväksyä sähköisesti. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Etätyö ja sähköinen liiketoiminta: Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa tärkeiden asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittamisen etänä, jolloin fyysistä läsnäoloa ei tarvita. Tämä on erityisen tärkeää etätyöskentelyssä ja sähköisessä liiketoiminnassa, jossa osapuolet voivat olla eri puolilla maailmaa.
 • Turvallisuus: Sähköinen allekirjoitus on turvallisempi kuin perinteinen käsinkirjoitettu allekirjoitus, sillä sen aitouden ja eheyden voi tarkistaa digitaalisesti. Tämä vähentää petosten ja väärennysten riskiä.
 • Nopeus ja tehokkuus: Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa ja tehostaa prosesseja, joissa asiakirjoja ja sopimuksia täytyy allekirjoittaa. Sen avulla allekirjoitukset ja hyväksynnät voidaan saada nopeasti ja tehokkaasti, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
 • Ympäristöystävällisyys: Sähköinen allekirjoitus vähentää paperinkäyttöä ja siten myös ympäristön kuormitusta.

Sähköinen allekirjoitus on siis tärkeä työkalu digitaalisessa maailmassa, jossa monimutkaiset liiketoimet ja asiakirjat täytyy allekirjoittaa nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti.

Kuka tarvitsee sähköistä allekirjoitusta

Sähköinen allekirjoitus on hyödyllinen monille eri tahoille, jotka käsittelevät sähköisiä asiakirjoja ja viestejä. Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa prosesseja ja vähentää paperinkäyttöä, mikä säästää aikaa ja rahaa. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa allekirjoituksen antamisen helposti ja turvallisesti ilman tarvetta fyysiselle läsnäololle samassa paikassa.

Sähköistä allekirjoitusta tarvitsevat kaikki, esimerkiksi:

 • Yritykset: Yritykset tarvitsevat sähköistä allekirjoitusta sopimusten, tilausten ja muiden tärkeiden asiakirjojen allekirjoittamiseen ja hyväksymiseen.
 • Julkinen sektori: Julkisella sektorilla on usein tarve allekirjoittaa erilaisia asiakirjoja, kuten sopimuksia, päätöksiä ja viranomaisasiakirjoja.
 • Yksityishenkilöt: Yksityishenkilöt tarvitsevat sähköistä allekirjoitusta esimerkiksi perunkirjojen, työsopimuksien, kauppakirjojen, lainojen, vakuutusten ja muiden sopimusten allekirjoittamiseen.
 • Oikeuslaitos: Oikeuslaitos tarvitsee sähköistä allekirjoitusta asiakirjojen, kuten tuomioistuinpäätösten ja asiakirjojen hyväksymiseen. Sähköinen allekirjoitus auttaa nopeuttamaan ja helpottamaan oikeusprosesseja.

Sähköisen allekirjoituksen hyödyt

Sähköisellä allekirjoituksella on useita hyötyjä, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon perinteisille allekirjoitusmenetelmille, kuten paperille kirjoittamiselle ja allekirjoitetun asiakirjan skannaamiselle.

Sähköisen allekirjoituksen hyötyjä ovat mm:

 • Nopeus ja tehokkuus: Sähköinen allekirjoitusprosessi on nopea ja tehokas, sillä se ei vaadi paperiasiakirjojen tulostamista, postittamista tai skannaamista. Sähköinen allekirjoitusprosessi voidaan tehdä lähes välittömästi mistä tahansa sijainnista.
 • Kustannussäästöt: Sähköinen allekirjoitusprosessi säästää kustannuksia, jotka liittyvät paperiasiakirjojen tulostamiseen, postitukseen ja säilyttämiseen. Se myös säästää aikaa, joka muuten olisi kulunut paperiasiakirjojen käsittelyyn.
 • Luotettavuus ja turvallisuus: Sähköisellä allekirjoituksella on sama laillisuus ja pätevyys kuin perinteisellä allekirjoituksella, kun se täyttää vaaditut turvallisuusstandardit. Sähköinen allekirjoitus on turvallinen ja luotettava. Allekirjoittaja tunnistautuu vahvasti ja allekirjoituksen aitous voidaan varmistaa.
 • Ympäristöystävällisyys: Sähköinen allekirjoitusprosessi on ympäristöystävällisempi kuin perinteinen allekirjoitusprosessi, koska se vähentää paperinkäyttöä ja postituksia.
 • Helppokäyttöisyys: Sähköinen allekirjoitusprosessi on helppo, nopea ja turvallinen, koska se voidaan tehdä verkossa. Sähköinen allekirjoitusprosessi ei myöskään vaadi erityistä teknistä osaamista tai ohjelmistojen asennusta.

Nämä hyödyt tekevät sähköisestä allekirjoituksesta houkuttelevan ja tehokkaan vaihtoehdon perinteisille allekirjoitusmenetelmille.

Luottopostin sähkönen allekirjoitus

Vahva tunnistautuminen sähköisessä allekirjoituksessa

Vahva tunnistautuminen on tärkeä osa sähköistä allekirjoitusta, koska se varmistaa, että allekirjoituksen antaja on todella se henkilö, joka hän väittää olevansa. Tämä puolestaan lisää allekirjoituksen luotettavuutta ja estää mahdollisia petoksia.

Sähköisessä allekirjoituksessa vahva tunnistautuminen tapahtuu seuraavasti:

 • Asiakkaamme luo allekirjoitettavan asiakirjan ja lähettää sen allekirjoitettavaksi.
 • Allekirjoitettava asiakirja siirtyy sähköiseen allekirjoitusjärjestelmään, joka vaatii allekirjoittajalta vahvan tunnistautumisen.
 • Allekirjoittaja todennetaan luotettavasti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Kun allekirjoittajan henkilöllisyys on todennettu, allekirjoitusjärjestelmä muodostaa asiakirjaan allekirjoituksesta merkinnän, jonka tiedoista voi todentaa allekirjoittajan henkilöllisyyden ja asiakirjan eheyden.

Vahva tunnistautuminen on siis tärkeä osa sähköistä allekirjoitusta, sillä se varmistaa, että allekirjoituksen antaja on todella se henkilö, joka hän väittää olevansa.

Vahva tunnistautuminen

Vahva tunnistautuminen tarkoittaa henkilöllisyyden varmistamista siten, että käyttäjä todennetaan luotettavasti ennen kuin hänelle myönnetään pääsy palveluihin tai järjestelmiin. Vahva tunnistautuminen on yleensä tarpeen silloin, kun käsitellään arkaluonteisia tietoja tai tehdään tärkeitä päätöksiä.

Vahva tunnistautuminen perustuu kahden tai useamman tekijän yhdistelmään. Esimerkkejä vahvasta tunnistautumisesta ovat verkkopankkitunnukset ja mobiilivarmenteet. Vahva tunnistautuminen on tärkeä turvatoimi, joka auttaa suojautumaan identiteettivarkauksilta ja tietojen väärinkäytöksiltä.