Uusi logo 300x300

Ratkaisu tietoturvalliseen viestintään

Salattu sähköposti käyttöösi heti

Aloita salatun sähköpostin käyttö

Luottoposti on ratkaisu yrityksenne tai yhdistyksenne tietoturvalliseen viestintään. Salatulla sähköpostilla lähetetään luottamuksellista tietoa, joka vaatii erityistä tietoturvaa ja salausta. Luottopostin palvelusta lähetetyt viestit salataan ja suojataan lähettämisestä vastaanottamiseen saakka. Vastaanottaja tunnistetaan sähköpostin ja salasanan avulla.

Suomalainen tietoturva­palvelu

Luottoposti on kehitetty ja toteutettu Suomessa suomalaisella työllä. Luottopostin kaikki palvelimet sijaitsevat Suomessa. Palvelut on suunniteltu varsinkin pienille ja keskisuurille toimijoille. Luottopostissa maksat vain tekemistäsi lähetyksistä – ilman avaus- tai kuukausimaksuja.

Luottopostin palvelut toimivat kaikkialla, jossa on hyvä nettiyhteys ja nykyaikaiset päivietyt päätelaitteet. Ne täyttävät EU:n GDPR- ja sähköinen allekirjoitus myös elDAS-asetuksien vaatimukset. Luottopostin tietoturva on verkkopankkitasoa ja palvelut ovat käytettävissä 24/7.

Kokeile heti ilmaiseksi!

Annamme jokaiselle uudelle rekisteröityneelle käyttäjälle ilmaiseksi kaksi Luottopostin salattua sähköpostia veloituksetta. Voit heti kokeilla kuinka Luottopostin salatun sähköpostin lähettäminen toimii.

Luottopostin™ salatun sähköpostin hyötyjä

 • Salatun sähköpostin lukuyhteys toimii vain osoitteen ja salasanan avulla
 • Vastaanottajan lukuoikeus tunnistetaan kertakäyttöisellä salasanalla
 • Salattu sähköposti ei kulje salaamattomana missään vaiheessa
 • Voit käyttää nettiselaimella, ei vaadi erillistä ohjelma-asennusta
 • Täyttää EU:n GDPR-asetuksen vaatimukset
 • Tietoturva on verkkopankkitasoa
 • Kaikki Luottopostin palvelimelle tallennettavat tiedot kryptataan
 • Nopea ja helppokäyttöinen
 • Asiakasystävällinen hinnoittelu
 • Salamaviesti™ asiakkaalta sinulle
 • Viestisuoja™ lähetyksien tekemiseen
 • Ei avaus-, käyttäjäkohtaista- tai kuukausimaksua
 • Maksut vain käytön mukaan
 • Salattujen sähköpostien seuranta
 • Mahdollisuus määrittää pääkäyttäjän lisäksi alikäyttäjiä
 • Lähettäjä voi maksaa myös vastauksen
 • Toimii kaikilla nykyaikaisilla päivitetyillä päätelaitteilla, joissa on moderni nettiselain

Tietoturvan varmistamiseksi salattu sähköposti tuhoutuu palvelimelta sovitun voimassaoloajan kuluttua. Vastaanottaja voi salatun yhteyden kautta helposti tallentaa saapuneen salatun sähköpostin ja sen liitteen. Luottopostin™ palvelu on erittäin helppokäyttöinen ja toimintavarma. Luottoposti™ on suomalainen palvelu, jolla tärkeät viestit salataan viestin lähettämisestä vastaanottamiseen. Luottoposti™ on Suomessa tehty ja palvelimet sijaitsevat Suomessa maailman nopeimmassa pilvessä.

Uusi logo 150x150

Miksi tarvitaan salattu sähköposti?

Sähköpostin salaus on tärkeä tietoturvaominaisuus, joka suojaa luottamuksellisia tietoja luvattomalta pääsyltä ja tietojen varkaudelta. Kun sähköpostia ei ole salattu, sen sisältö voidaan lukea helposti, jos joku onnistuu saamaan haltuunsa sähköpostin sisällön sen liikkuessa tietoverkossa vastaanottajalle.

Henkilötiedot pitää suojata

Suomen perustuslaki (10. §) määrittelee henkilötietojen suojaamisesta lailla. Henkilötietolaki edellyttää erityistä varovaisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Eduskunnan tietosuojavaltuutettu on määritellyt kaikille yrityksille asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietojen käsittelyyn erityiset huolellisuusvelvoitteet ja suojaamisvelvoitteet sekä tietoturva-edellytyksen. Henkilötietoja sisältävän viestin tulee olla suojattu. Lisäksi vastaavat suojaamisvelvoitteet koskevat sosiaali- ja terveysalan yrityksissä myös asiakkaan pelkkien nimitietojen käsittelyä.

Luottopostilla allekirjoitat sähköisesti

Sähköpostejasi salakuunnellaan

Tavallinen salaamaton sähköposti kulkee selkokielellä usealta eri sähköpostipalvelimelta toiselle, tavallisesti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yleisesti käytetty Gmail sijaitsee jopa EU:n ulkopuolella. Vaikka lähettävä ja vastaanottava palvelin olisivatkin varmasti suojattuja, ei välityspalvelimien (MTA) suojauksesta voida varmistua. Todellisessa maailmassamme kuka tahansa verkon käyttäjä voi vaivatta salakuunnella suojaamatonta viestiliikennettä tai urkkia sähköposteja.

Vaikkapa jo Ruotsin tai Yhdysvaltojen kautta kulkevat salaamattomat sähköpostit joutuvat valtioiden ylläpitämän tarkkailun kohteeksi.

Suojaako kirjesalaisuus sähköpostejasi?

Suomen perustuslaki (10. §) määrittelee kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomaksi. Viestintäsalaisuus (entiseltä nimeltään kirjesalaisuus) koskee mitä tahansa viestiä, joka on tarkoituksella suljettu eikä sitä voi kukaan avata vahingossa. Salaamaton sähköposti ei siksi ole edes perustuslain suojaama.

Salaamatonta sähköpostia ei voida yksiselitteisesti edes ymmärtää suljetuksi viestiksi, koska sen sisällön näkeminen vahingossa on täysin mahdollista, esimerkiksi verkkoa valvovan ihmisen silmille. Suojaamaton viesti voidaan rinnastaa tietoturvatasoltaan postikorttiin, jossa viesti on avoimesti kenen tahansa nähtävillä.

Salattu sähköposti tuo perustuslain suojan

Sähköpostin salaaminen tarkoittaa, että sähköpostiviestin sisältö on muunnettu salaiseksi koodiksi, joka on ymmärrettävissä vain vastaanottajan salasanan ja avaimen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että vain vastaanottaja voi lukea sähköpostin sisällön, ja kaikki muut, jotka saavat pääsyn sähköpostiin, eivät voi lukea sitä.

Erityisesti silloin, kun sähköpostin sisältö on salassapidettävää tai henkilökohtaista, kuten esimerkiksi terveydentilaan, pankkitilin tietoihin tai henkilötunnukseen liittyvät tiedot, on erittäin tärkeää salata sähköposti suojaamaan yksityisyyttä ja estämään tietojen väärinkäyttöä.

Parhaassa suojatussa ja salatussa sähköpostissa viesti tallentuu suojatulle palvelimelle, joka lähettää vastaanottajalle erillisiä reittejä pitkin avaimet sähköpostin lukemiseen. Siksi Luottoposti™ on ihanteellinen ratkaisu juuri sinulle.